Acord de licență pentru programul IFManager

Acest Acord de licență este o înțelegere legală între beneficiar și SUD PROIECT SRL pentru utilizarea produsului software indicat aici ca IFManager, aparținând SUD PROIECT SRL, care include atât software-ul cât și documentația electronică aferentă acestuia. Toate acestea sunt protejate de legislația internă și internațională privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală.
Instalând sau utilizând în orice fel programul IFManager beneficiarul demonstrează înțelegerea și acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor acestui Acord de licență.
Dacă beneficiarul nu este de acord cu acești termeni și condiții, nu instalează și nu utilizează programul IFManager.

Generalități

Produsul IFManager este proprietate a firmei SUD PROIECT SRL și este protejat de tratatele și legile internaționale privind proprietatea intelectuală, cât și de celelalte legi și tratate privind drepturile de autor. Toate drepturile, titlul și toate profiturile asupra și de la IFManager, cât și orice copie a produsului IFManager sunt proprietatea SUD PROIECT SRL Din acest motiv IFManager trebuie tratat ca orice alt material având drepturi de copyright. Beneficiarul nu poate copia produsul în alte condiții decât cele prevăzute în acest Acord de licență. Este interzisă sub-licențierea, închirierea, vânzarea sau leasing-ul produsului IFManager. De asemenea, este interzisă piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al produsului IFManager.

Restricții de utilizare

O licență de utilizare dă dreptul beneficiarului de a instala și utiliza aplicația IFManager pe o singură stație de lucru, și anume pe cea pe care s-a instalat inițial produsul.

Funcționalități oferite

Acest produs este oferit „AȘA CUM ESTE”. SUD PROIECT SRL nu garantează că funcțiile din aplicația IFManager vor împlini toate cerințele beneficiarului, nici că produsul va funcționa optim pe orice configurație hardware/software. SUD PROIECT SRL se obligă să corecteze în termen de 5 zile lucrătoare orice disfuncționalitate raportată de către beneficiar, disfuncționalitate care nu a apărut din vina acestuia. Prin disfuncționalitate se înțelege orice funcționare diferită de funcționarea standard a produsului IFManager descrisă în documentația de utilizare. Prin disfuncționalități apărute din vina beneficiarului se înțeleg: ștergerea/modificarea de fișiere, atât necesare produsului IFManager, cât și sistemului de operare, virusarea sistemului de operare sau alte operațiuni similare.

De asemenea SUD PROIECT SRL se obligă să publice o versiune nouă a produsului de fiecare dată când modificări în Legea privind procedura insolvenței fac ca acesta să nu funcționeze conform prevederilor legale în vigoare.

Limitarea răspunderii

Oricine utilizează, testează sau evaluează aplicația IFManager va suporta toate riscurile ce derivă din aceasta. SUD PROIECT SRL nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de daune (incluzând, fără limitare, prejudicii rezultând din profit nerealizat, întreruperea activității, pierderea de informații sau alte pierderi de natură pecuniară) decurgând din utilizarea sau imposibilitatea utilizării produsului IFManager.
În niciun caz răspunderea SUD PROIECT SRL nu va depăși prețul de achiziție plătit de beneficiar pentru program.
Condițiile prevăzute în această secțiune se vor aplica indiferent dacă se utilizează, evaluează sau testează IFManager.

Suportul tehnic se referă la:

- indicațiile tehnice privind instalarea, activarea și funcționarea aplicației IFManager
- rezolvarea problemelor tehnice apărute în funcționarea aplicației, probleme care țin strict de funcționarea aplicației IFManager
- accesul GRATUIT la versiunile ulterioare de IFManager

Suportul tehnic este asigurat prin:

- e-mail: răspuns garantat în maxim 48 de ore în zilele lucrătoare (intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni până vineri cu excepția sărbătorilor legale)

Suportul tehnic NU se referă la:

- indicații privind efectuarea diverselor operațiuni din societatea beneficiarului
- implementarea de noi funcționalități față de cele existente în aplicația IFManager. Pentru implementarea de noi funcționalități beneficiarul ne poate contacta și în funcție de complexitatea și generalitatea acestora putem decide fie implementarea gratuită, fie implementarea contra cost, fie neimplementarea acestora.

22.04.2019
Lansarea IFManager 6.1.2

01.09.2018
Lansarea IFManager 6.1.1