Principala funcționalitate a IFManager este generarea documentelor aferente procedurii insolvenței pornind de la informațiile furnizate de către utilizator.

Deasemenea este de notat și existența unei agende care permite atât introducerea automată (odată cu generarea unor documente sau periodic de pe portalul instanțelor de judecată) cât și manuală a unor evenimente și vizualizarea acestora în funcție de diferite criterii.

Pe lângă aceste două facilități, există și posibilitatea de a verifica dosarele noi care apar la instanțe, dosare pentru care nu s-a desemnat un administrator/lichidator judiciar, și este disponibil un centralizator al tuturor bunurilor mobile/imobile existente la vânzare.

Pentru mai multe detalii poate fi consultat manualul de utilizare.

Tipurile de documente posibile sunt enumerate mai jos:

22.04.2019
Lansarea IFManager 6.1.2

01.09.2018
Lansarea IFManager 6.1.1