IFManager este un program de calculator conceput pentru eficientizarea activității practicienilor în insolvență - fie ei administratori judiciari sau lichidatori - prin generarea standardizată a unui număr important de documente aferente procedurii insolvenței în conformitate cu prevederile legilor insolvenței (Lg. 85/2006 și Lg. 85/2014). Generarea documentelor nu presupune doar completarea lor cu informații, ci și alegerea unei structuri corespunzătoare în funcție de cazul de utilizare particular.

Câteva dintre beneficiile cheie ale utilizării IFManager sunt enumerate mai jos:

Programul a fost creat în colaborare cu CORELI IPURL, o societate profesională activă în Oltenia cu referințe pozitive în domeniu.

22.04.2019
Lansarea IFManager 6.1.2

01.09.2018
Lansarea IFManager 6.1.1